Ukte Ne Demek? TDK Açıklaması ve Anlamı

“Ukte ne demek TDK?” sorusu, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) sözlüğünde yer alan bir kelimenin anlamını öğrenmek isteyenlerin sıkça sorduğu bir sorudur. Bu makalede, “ukte” kelimesinin TDK’ya göre ne anlama geldiği hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Ukte ne demek TDK? Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılan açıklamalara göre, ukte kelimesi “bir iş veya düşüncenin gerçekleşmesi için gereken şart” anlamına gelmektedir. Uktenin anlamı, bir planın veya hedefin gerçekleşebilmesi için gerekli olan koşulları ifade etmektedir. Uktenin TDK’ya göre tanımı, bir şeyin olabilmesi için zorunlu olan durumları içermektedir. Türkçe’deki bu kelime, genellikle bir durumun oluşabilmesi için gerekli olan şartları ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Uktenin anlamı ve kullanımı, Türk dilinin zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtan önemli kavramlardan biridir.

Ukte ne demek TDK? Türk Dil Kurumu’na göre, “ukte” bir şeyin üzerinde kalan iz, kalıntı anlamına gelir.
TDK’ya göre “ukte”, bir olayın ardında kalan düşünce, izlenim veya etkiyi ifade eder.
“Ukte” kelimesi genellikle olumsuz veya hoş olmayan bir anlam taşır.
Türk Dil Kurumu’na göre “ukte”, bir şeyin sonucunda ortaya çıkan düşünce veya etkidir.
“Ukte” kelimesi, genellikle bir olayın ardında kalan olumsuz bir hatırayı ifade eder.
 • Ukte, TDK’ya göre bir şeyin üzerinde kalan iz veya kalıntıdır.
 • TDK’ya göre ukte, bir olayın ardında kalan düşünce, izlenim veya etkidir.
 • “Ukte” kelimesi olumsuz veya hoş olmayan bir anlam taşır.
 • Türk Dil Kurumu’na göre ukte, bir şeyin sonucunda ortaya çıkan düşünce veya etkidir.
 • “Ukte” kelimesi genellikle bir olayın ardında kalan olumsuz bir hatırayı ifade eder.

Ukte ne demek?

Ukte, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre “bir şeyi düşünce veya duygu olarak sürekli bellekte tutma, hatırlama” anlamına gelir. Bu kelime genellikle bir şeyin unutulmaması veya hatırlanması gerektiğini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Bu olay benim için bir ukte olarak kaldı” ifadesi, olayın kişinin zihninde sürekli olarak yer ettiğini ve unutulmadığını ifade eder.

Ukte Nedir? Ukte Örnekleri Ukte Kullanım Alanları
Ukte, bir kimsenin veya bir şeyin itibarının zedelenmesi, kötü bir şekilde anılması anlamına gelir. – Bir kişiye haksız yere iftira atmak- Bir ürünün kalitesi hakkında yanlış bilgi yaymak – Karalama kampanyalarında kullanılabilir- Rekabetçi pazarlarda rakiplere zarar vermek için kullanılabilir

Ukte kelimesinin kökeni nedir?

Ukte kelimesinin kökeni Arapça’dır. Arapça “ukte” kelimesi “hatırlama, bellekte tutma” anlamına gelir. Türkçe’ye Arapçe’den geçmiş olan bu kelime, zamanla Türkçe dil yapısına uyum sağlamış ve kullanılmaya başlanmıştır.

 • Ukte kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir.
 • Ukte kelimesi, “kalan, geriye kalan” anlamına gelir.
 • Ukte kelimesi, genellikle bir şeyin sonunda kalan artık parçayı ifade etmek için kullanılır.

Ukte nasıl kullanılır?

Ukte kelimesi genellikle “bir şeyin uktesi kalmak” veya “bir şeyin uktesini düşünmek” gibi ifadelerle kullanılır. Örneğin, “Bu olayın uktesini düşünmeden geçemiyorum” cümlesiyle bir olayın sürekli olarak düşünüldüğü ve unutulmadığı ifade edilir.

 1. Ukte, HTML içinde sıralı bir liste oluşturmak için kullanılır.
  1. etiketi ile başlayan bir liste oluşturulur.
  2. etiketi ile her bir liste öğesi belirtilir.
  3. Liste öğeleri sıralı olarak numaralandırılır.
   1. etiketi ile bitirilen liste tamamlanır.

Ukte ile ilgili atasözleri veya deyimler var mı?

Evet, ukte ile ilgili bazı atasözleri ve deyimler bulunmaktadır. Örneğin, “Ukde kalmak” deyimi, bir şeyin unutulmadığını veya hatırlanmaya devam ettiğini ifade eder. Ayrıca, “Uktesi kalmak” deyimi de aynı anlamı taşır.

Ukte Nedir? Ukte ile İlgili Atasözleri Ukte ile İlgili Deyimler
Ukte, bir kimsenin itibarını zedeleyen, kötü bir şekilde anılan bir söz veya dedikodudur. “Ukteyi kaldırmak” – Birisinin üzerindeki kötü söz veya dedikoduyu ortadan kaldırmak. “Ukte yapmak” – Birisini kötülemek veya dedikodu yapmak.
“Ukteyi düşürmek” – Birisinin üzerindeki kötü söz veya dedikoduyu azaltmak veya ortadan kaldırmak. “Ukteyi taşımak” – Birisinin üzerinde kötü bir ün veya dedikodu taşımak.
“Ukteyi temizlemek” – Birisinin üzerindeki kötü söz veya dedikoduyu ortadan kaldırmak.

Ukte kelimesinin eş anlamlıları nelerdir?

Ukte kelimesinin eş anlamlıları arasında “hatıra, anı, iz, eser” gibi kelimeler bulunabilir. Bu kelimeler de bir şeyin sürekli olarak hatırlanması veya bellekte tutulması anlamını taşırlar.

Ukte kelimesinin eş anlamlıları arasında deyim, söz, vecize, atasözü, özdeyiş bulunmaktadır.

Ukte kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Ukte kelimesinin zıt anlamlısı “unutmak” olabilir. Ukte bir şeyin hatırlanması veya bellekte tutulması anlamına gelirken, unutmak ise bir şeyi hatırlamamak veya bellekten silmek anlamına gelir.

Ukte kelimesinin zıt anlamlısı *tamamlanmış* veya *eksiksiz* olabilir.

Ukte kelimesi hangi alanlarda kullanılır?

Ukte kelimesi genellikle edebiyat, şiir, hatıra gibi alanlarda kullanılır. Özellikle sanat eserlerinde veya kişisel anılarında bir şeyin sürekli olarak hatırlanması veya bellekte tutulması vurgulanmak istendiğinde bu kelime tercih edilebilir.

Ukte kelimesi edebiyatta kullanılır mı?

Evet, ukte kelimesi edebiyatta sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Özellikle şiirlerde ve yazı dilinde sıkça karşımıza çıkar. Ukte, bir dizede veya bir cümlede kullanılan bir kelimenin sonunda tekrar edilen hecedir. Bu tekrar, şiirin ritmini ve akışını sağlamak amacıyla kullanılır. Edebî eserlerde, ukte kelimesiyle sık sık karşılaşabilirsiniz.

Ukte kelimesi müzikte ne anlama gelir?

Müzikte ukte, bir şarkının veya bir bestecinin kendine özgü melodik veya ritmik bir figürüdür. Bu figür, şarkıda veya beste içinde tekrarlanan bir motif veya kalıptır. Müzikte ukte, bir eserin karakteristik bir özelliği olarak da kullanılabilir ve dinleyicilerin o eseri tanımalarını sağlayabilir. Özellikle Türk halk müziğinde ve klasik Türk müziğinde ukte kavramı sıklıkla kullanılır.

Ukte kelimesi günlük hayatta nasıl kullanılır?

Günlük hayatta ukte kelimesi, bir şeyin birinin zihninde veya kalbinde bıraktığı iz veya etki anlamında kullanılır. Bir olay, bir kişi veya bir durum hakkında derin bir etki bırakması durumunda, bu etki ukte olarak adlandırılabilir. Örneğin, birinin aklında ukte kalan bir tartışma, birinin kalbinde ukte bırakan bir aşk hikayesi veya birinin zihninde ukte kalan bir hatıra gibi durumlar söz konusu olabilir.